1. Top > 
 2. สินค้า Products
 3.  > ซาลอนพาส® Salonpas® Pain Relief Patch

สินค้า Products

ซาลอนพาส® Salonpas® Pain Relief Patch

Salonpas® Pain Relief Patch

ลักษณะของผลิตภัณฑ์:

ซาลอนพาสพลาสเตอร์บรรเทาปวดเป็นพลาสเตอร์สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลประกอบด้วยผ้ายืดได้และติดแน่นด้วยแผ่นฟิล์มพลาสติก

เภสัชพลศาสตร์/เภสัชจลนศาสตร์:

ซาลอนพาสพลาสเตอร์บรรเทาปวดเป็นยาบรรเทาปวดและต้านการอักเสบ
ตัวยาสำคัญถูกดูดซึมผ่านผิวหนังสำหรับบรรเทาอาการปวดและอักเสบเฉพาะที่

ข้อบ่งใช้:

 • ซาลอนพาส พลาสเตอร์บรรเทาปวด สำหรับอาการเจ็บ ปวด ที่มีสาเหตุจาก:
 • ■ คอแข็งตึง
 • ■ ปวดไหล่
 • ■ ปวดข้อ
 • ■ ข้ออักเสบ
 • ■ ปวดหลัง
 • ■ อาการแข็งตึง
 • ■ อาการฟกช้ำ
 • ■ อาการเคล็ด
ขนาดยาที่แนะนำ:

ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป:

 • ■ ทำความสะอาดบริเวณที่มีอาการและทำให้แห้ง
 • ■ ดึงพลาสเตอร์จากแผ่นฟิล์มและปิดลงบนผิวหนัง
 • ■ ห้ามใช้เกินวันละ 4 แผ่น
 • ■ ในแต่ละครั้งใช้เพียง 1 แผ่นต่อบริเวณที่มีอาการ
 • ■ ใช้ไม่เกิน 2 แผ่นต่อบริเวณที่มีอาการต่อวัน
 • ■ แต่ละแผ่นปิดทิ้งไว้ได้ 8-12 ชั่วโมง
 • ■ ห้ามใช้เกิน 5 วันติดต่อกันในแต่ละครั้ง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
 • วิธีการใช้ยา: ยาใช้ภายนอก
 • ข้อห้ามใช้: ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาแอสไพรินหรือซาลิไซเลท
คำเตือนและข้อควรระวัง:

ผู้้ามใช้:

 • ■ ห้ามใช้บริเวณที่มีบาดแผลเปิด, ผิวหนังถูกทำลาย, ดวงตา หรือเนื้อเยื่ออ่อน
 • ■ ห้ามใช้ร่วมกับแผ่นประคบร้อน
 • ■ ห้ามใช้นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หาก:
 • ■ มีประวัติการแพ้ยาบรรเทาปวดที่ใช้ภายนอกชนิดอื่น
 • ■ ใช้ยาอื่นอยู่
 • หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์หาก:
 • ■ อาการเลวลงหรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 5 วัน
 • ■ อาการหายและเกิดขึ้นใหม่ภายใน 2-3 วัน
อันตรกิริยากับยาอื่นๆ:
 • ■ หากใช้ยานี้อย่างถูกต้อง ตัวยาสำคัญจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณน้อยมาก
  ซึ่งจะลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรกิริยากับยาอื่น
 • ■ อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยมีการใช้ยากลุ่มต้านการจับตัวเป็นก้อนหรือลิ่มของเลือดเช่นยาwarfarinการใช้ยาเกินขนาดอาจเพิ่มการเกิดภาวะเลือดไหล
 • ■ ยาต้านอาการคัน ระคายเคือง ยาบรรเทาปวด อาจเสริมฤทธิ์ของยานี้
สตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร:
 • หากตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร ก่อนใช้ควรปรึกษาผู้ประกอบโรคศิลป์
อาการไม่พึงประสงค์ :
 • ■ อาจพบอาการข้างเคียงคือ: ระคายเคืองผิวหนังเช่นอาการผิวหนังร้อนแดง, ผิวหนังไหม้, ลมพิษ, ผื่น, คัน
 • ■ หากพบอาการข้างเคียงร้ายแรงหรือมีอาการข้างเคียงนอกเหนือจากอาการดังกล่าวข้างต้นให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
การได้รับยาเกินขนาดและวิธีการรักษา:
 • ■ หากใช้ยาซาลอนพาส พลาสเตอร์บรรเทาปวดเกินกว่าที่กำหนด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที
 • ■ ยังไม่มีรายงานการได้รับยาเกินขนาดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้
 • ■ หากกลืนกิน ให้ขอความช่วยเหลือทางแพทย์ทันที
สภาวะการเก็บรักษา:
 • ■ เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
 • ■ บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ป้องกันการเปิดโดยเด็ก
 • ■ เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 เซลเซียส
 • ■ เก็บผลิตภัณฑ์ยาโดยหลีกเลี่ยงการถูกแสงโดยตรงและที่ที่มีความชื้น
 • ■ เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์
 • ■ หลังเปิดซองใช้แล้วควรพับปากซอง
ขนาดบรรจุ:
 • 1,3,5,10 และ 15 แผ่น
ชื่อและความแรงของตัวยาสำคัญ ( ในเนื้อยา 100 กรัม ):
เมธิล ซาลิไซเลท (Methyl salicylate)
10 กรัม
เมนธอล (-Menthol)
3 กรัม
Product description:

SALONPAS® Pain Relief patch is a light brown to brown medicated patch. It is composed of a flexible backing cloth and adhesive mass which is protected by a plastic film.

Pharmacodynamic/Pharmacokinetics:

Salonpas® Pain Relief Patch is an analgesic and anti-inflammatory product. The active ingredients are absorbed through the skin and acting topically for relief of pain and inflammation.

Indication:

 • SALONPAS® Pain Relief patch is used for relief of aches and pains associated with:
 • ■ stiff neck
 • ■ sore shoulder
 • ■ joint pain
 • ■ arthritis
 • ■ backache
 • ■ strains
 • ■ bruises
 • ■ sprains
Recommended Dose:

Adults and children 12 years of age and above:

 • ■ Clean and dry effected area
 • ■ Remove patch from backing film and apply to skin
 • ■ Do not use more than a total of 4 patches per day
 • ■ Use only 1 patch at a time per affected area
 • ■ Do not use more than 2 patches per day
 • ■ Pasted patch can leave for 8 - 12 hours
 • ■ Do not use patches for more than 5 day in a row
 • Children under 12 years of age: Consult a doctor
 • Mode of administration: For external use only
 • Contraindication: Do not use if you are allergic to aspirin or salicylates.
Warning and precaution:

Do not use:

 • ■ on open wounds, damaged skin, eyes or mucosa.
 • ■ with a heating pad
 • ■ otherwise than as directed
 • Ask a doctor or pharmacist before use if you are:
 • ■allergic to external analgesic products
 • ■taking other medicine
 • Stop use and ask a doctor if :
 • ■your symptoms worsen or do not improve after 5 days of treatment.
 • ■symptoms clear up and occur again within a few days
 •  
Interactions with other medicaments:
 • ■ If use this medicine correctly, medicine will be absorbed to the body in few quantity which reduce the interactions with other medicaments
 • ■ However, if user is using the blood concentration Ex.Warfarin over using of medicine may increase the blood circulation
 • ■ Counter-irritants and analgesics may act synergistically.
Pregnancy and lactation:
 • If pregnant of breast-feeding, ask a health professional before use.
Undesirable effects:
 • ■ You may experience the following side effects: Skin irritation such as erythema, burning sensation, hives, skin rashes, pruritus.
 • ■ If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effect not listed above, stop use and tell your doctor or pharmacist.
Overdose and treatment:
 • ■ If you use more SALONPAS than you should, talk to a doctor or a pharmacist immediately.
 • ■ No case of overdose has been reported with this product.
 • ■ If swallowed, get medical help immediately.
Storage condition :
 • ■ Keep out of reach of children.
 • ■ Package not child resistant.
 • ■ Store below 25℃.
 • ■ Protect product from excessive moisture and avoid storing product in direct sunlight
 • ■ Store in the container
 • ■ Fold after open sachet
Contain size:
 • 1, 3, 5, 10, 15 patch(es)
Name and strength of active ingredients (Per 100g adhesive) :

ingredients

Methyl salicylate
10g
-Menthol
3g

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ Other

กลับไปด้านบน PAGE TOPกลับไปด้านบน PAGE TOP